Vertrouwens contactpersoon

Vereniging Osorezu Budosporten heeft zelf geen vertrouwens-contactpersoon maar is aangesloten bij de Federatie Oosterse Gevechtkunsten.

In voorkomend geval kunnen klachten over seksuele intimidatie of seksueel misbruik direct worden doorgegeven aan de vertrouwenscontactpersoon van de FOG, Mevrouw Femke Verschuur – van der Meer, MSc.
Zij is te bereiken via femkeverschuur@gmail.com.

De vertrouwenscontactpersoon zal eerst persoonlijk contact opnemen met degene die de melding heeft ingediend om gezamenlijk de mogelijke vervolgstappen door te spreken. Indien u per mail contact opneemt geef dan duidelijk aan op welke tijdstippen en op welke manier de contactpersoon contact met u kan opnemen.