Weerbaarheid volwassenen

Weerbaarheidstraining voor ouderen.

Nederland vergrijst en de populatie ouderen neemt daardoor in de komende tijd toe. Ook neemt de criminaliteit ten opzichte van senioren toe. Deze zorgt voor een gevoel van onveiligheid en angst bij ouderen. Een onveilig gevoel bij senioren heeft negatieve gevolgen voor de mobiliteit en zelfredzaamheid en de mate van angst en sociale participatie. Daarnaast is bewezen dat ‘fear of crime’ leidt tot een vergrootte kans op het daadwerkelijk slachtoffer worden van een misdrijf.

Doel Weerbaarheid voor Ouderen

Het doel is om het gevoel van weerbaarheid en zelfvertrouwen bij ouderen te doen toenemen en de mate van angst te doen afnemen, zodat zij met meer vertrouwen kunnen deelnemen aan de buitenwereld. Dit wordt bereikt door de weerbaarheid van ouderen in de maatschappij te vergroten, door middel van het besteden van aandacht aan houding en lichaamstaal en door het aanleren van zelfverdedigingtechnieken. Deze technieken zullen niet gebaseerd zijn op fysieke kracht, maar op ‘slimmigheden‘. Deze lessen zijn gericht op enerzijds de zorg voor de eigen veiligheid en anderzijds op het vergroten van de eigen levensruimte, zowel van oudere vrouwen als mannen.

Aan het einde van de clinic krijgt u een kopje koffie of thee.

Eigen bijdrage voor de clinic is €2,-

Of bel: 06-15 27 60 36