Pencak Silat

Pencak silat is een Zuidoost-Aziatische gevechtskunst die met name voorkomt in de landen Indonesië, Maleisië, Singapore en Brunei Darru Salam.
Het bestaat uit verschillende bewegings- en looppatronen en technieken, waarbij houding en positie erg belangrijk is. Een serie of combinatie van houdingen en technieken, al dan niet met wapens, wordt jurus genoemd.

De meningen zijn verdeeld of pencak silat als een verdedigings- of vechtkunst beschouwd wordt. Hoe dan ook, de technieken die gebruikt worden, hebben in feite als doel: het tijdig of definitief uitschakelen van de tegenstander(s).

Pencak Silat kent vier aspecten:

Beladiri
Beladiri (ook wel bela diri) betekent letterlijk zelfverdediging. In tegenstelling tot deze betekenis, heeft Panglipur ook counter- en zelfs aanvalstechnieken, om jezelf te verdedigen.

Seni
De seni is gebaseerd op de ontwikkelingen en de modificaties van technieken uit de Beladiri in harmonie met de esthetische normen en waarden. De esthetische normen en waarden hebben tot doel de kunst van het pencak silat te tonen. Dit aspect wordt ook in competitieverband beoefend.

Tanding
Dit is het sportieve aspect. De tanding (ook wiralaga genoemd) technieken zijn gebaseerd op de beladiri technieken met inachtneming van de sportieve normen en waarden. Dit aspect wordt in competitieverband beoefend. Tanding een verkleinwoord van pertandingan en betekent letterlijk: wedstrijd.

Mental / Spiritual
Dit kan de mentale en/of de geestelijke ontwikkeling zijn van pencak silat bijv. motivatie, prestatie, intensiteit en toewijding. Anderen menen de innerlijke kracht, het mystieke kant van pencak silat dat onlosmakelijk verbonden is.

PANGLIPUR
Panglipur is een traditionele West Javaanse Pencak Silat perguruan(school) bestaande uit 4 stijlen. Panglipur is opgericht in 1909 te Bandung door Abah Aleh. Hij heeft deze naam van het toenmalige districtshoofd (kabupati) van Bandung gekregen. Dit districtshoofd was op een dag ziek. Hij liet zich tijdens zijn ziekte door enkele mensen, waaronder een leerling van Abah Aleh, vermaken. Het districtshoofd was zo onder de indruk van de demonstratie van de leerling van Abah Aleh, dat hij de naam Panglipur gaf. Panglipur Sundanees voor penghibur betekent:

  • Pang, werkwoordsvorm: geeft aan dat iets bezig is;
  • Lipur: het verdwijnen van bezwaarde gevoelens.

Panglipur is een combinatie van de volgende Pencak Silat stijlen: Cimande, Cikalong, Sabandar en Sera(k). Deze stijlen komen ieder met hun eigen gezicht, gevoelswaarde en schoonheid terug in Panglipur.

De oprichter van Panglipur, Abah Aleh, heeft aan de bestaande betekenis van het woord
Panglipur twee betekenissen toegevoegd. Deze zijn:

  1. Gaat uw gang zoek een leraar met een hoge kunde, maar wordt nooit verwaand;
  2. Gaat uw gang zoek een leraar met een hoge kunde om uw gevoel te vergroten.

N.B. De tweede betekenis is voor diegene die de eerste betekenis begrepen heeft.

 Bron: panglipur.com