Gele band Judo 5e kyu

Richtlijnen voor de examens.
We proberen naar de Japanse naamgeving te werken

Ukemi-waza (Valtechnieken):
Uit stand, migi (rechts) en hidari (Links) zijwaarts vallen
voorwaarts en achterwaarts rollen

Nage-waza (werp technieken): – in beweging migi en hidari uitvoeren

o-soto-gari
1e-beenworp

koshi-guruma
4e-heupworp

de-ashi-barai
2e beenworp

o-goshi
11e-heupworp

ippon-seoi-nage
1e-schouderworp

Ne-Waza (Grond technieken): – aanvangen vanuit een werptechniek
Osae-waza (Houdgrepen):

kesa-gatame
1e-houdgreep

yoko-shiho-gatame
6e-houdgreep

kami-shiho-gatam
3e-houdgreep

Kansetsu-waza (arm klemmen) (vanaf 11 jaar ):

ude-hishigi-juji-gatame
1e-positie-1e-armklem

ude-garami
1e-positie-2e-armklem

Shime-waza (wurgingen) (vanaf 11 jaar):

kata-juji-jime
1 hand duim en hand de
fingers in de kraag.

nami-juji-jime
2 duimen in de kraag.

Spelsituatie ne-waza, positie 1:
Uke zit op ellebogen en knieën; vanuit deze situatie twee controle technieken uitvoeren
(één vóór en één naast uke).

Yaku-soku-geiko
Al deze technieken, zowel in nage-waza als in ne-waza, in beweging uitvoeren.