Gecertificeerd

Een docent die niveau 3 gecertificeerd is mag en kan:

  • Verzorgen van lessen en trainingen op beginners en gevorderd niveau;
  • Het afnemen van toetsen en het ontwikkelen ervan tot en met 1e kyu (bruine band) of daaraan gelijkgestelde normen van de secties van de International Budo Academy, Nederland (afhankelijk van de kwalificatie);
  • Het voordragen voor examens in overeenstemming met het wat dat betreft bepaalde in het opleidingsreglement van de International Budo Academy, afd. Nederland of een van haar secties;
  • Bevoegdheid tot examineren op uitnodiging van de International Budo Academy, afd. Nederland of een van haar secties.
  • Bevoegdheid te fungeren als stagebegeleider voor cursisten van de opleidingen.