Bruine Band Judo 1e Kyu

Richtlijnen voor de examens.
We proberen naar de Japanse naamgeving te werken

Ukemi-waza:

- uit stand, migi en hidari zijwaarts vallen
- voorwaarts en achterwaarts rollen
- huppen, migi en hidari zijwaarts vallen
- voorwaarts en achterwaarts over uke rollen
- huppen en tori maakt barai
- steunval op / via uke
- losse zijwaartse val
- achterwaarts over uke vallen

Nage-waza (werp technieken):
– in beweging migi en hidari uitvoeren

o-soto-gari
1e beenworp

de-ashi-barai
2e beenworp

o-uchi-gari
5e beenworp

hiza-guruma
3e beenworp

okuri-ashi-barai
7e beenworp

ko-uchi-gari
6e beenworp

o-uchi-barai
 beenworp

koshi-guruma
4e heupworp

harai-goshi
5e heupworp

o-goshi
11e heupworp

tsuri-komi-goshi

uchi-mata

ippon-seoi-nage
1e schouderworp

morote-seoi-nage

tai-otoshi
1e armworp

tomoe-nage (11+ jaar)
1e offerworp

tani-otoshi (11+ jaar)
6e offerworp

yoko-tomoe (11+jaar)

 

sumi-gaeshi (11+jaar)

Renraku-waza/renzoku-waza: 3 combinaties
Kaeshi-waza: 3 overnames
Hikkomi-waza: 1 techniek

Ne-Waza:
- aanvangen vanuit een werptechniek
Osae-waza:
- Maak op drie van deze technieken één variatie en één bevrijding

kesa-gatame
1e houdgreep

kami-shiho-gatame
3e houdgreep

yoko-shiho-gatame
6e houdgreep

tate-shiho-gatame
8e houdgreep

Kansetsu-waza (arm klemmen) (vanaf 11 jaar )

ude-hishigi-juji-gatame
1e positie 1e armklem

ude-garami
1e positie 2e armklem

hiza-gatame
3e positie 4e armklem

ude-gatame
1e positie 3e armklem

waki-gatame

Shime-waza (Verwurgingen) (vanaf 11 jaar )

kata-juji-jime
1 hand duim en hand de
fingers in de kraag.

nami-juji-jime
2 duimen in de kraag.

 

gyaku-juji-jime
Fingers van beide handen in de kraag.

okuri-eri-jime
5e verwurging

hadaka-jime
7e verwurging

morote-jime

sankaku-jime

sankaku-jime

kata-ha-jime

Spelsituatie ne-waza, positie 1 + 2 + 3 + 4 + 5:
Vanuit onderstaande posities minimaal twee controletechnieken maken:

Uke zit op
ellebogen en knieën.

Tori ligt op de rug met Uke
tussen de knieën van Tori.

Uke ligt op de rug, Tori zit
tussen de knieën van uke.

Tori zit op ellebogen en
knieën en wordt
aangevallen door uke.

Uke ligt op de buik.

Eén serie van het Nage-No-Kata naar eigen keuze