Persoonlijke ontwikkeling – Weerbaarheid – Eigen kracht

Start:
7, 8 en 9 jarigen: 21 september
9 t/m 14 jarigen: 24 september

Gorilla System– Leer voor jezelf opkomen!

• Mentale, sociale en fysieke vaardigheden
• Opkomen voor jezelf
• Naar boven halen van je eigen kracht
• Trainen om jezelf te zijn
• Overwinnen van angst en lekker veel
lol hebben!

Het programma “Gorilla System” is voor individuele en groepen kinderen van 7 tot 14 jaar met gedrags- en sociaal-emotionele problemen.
Bij Osorezu staan specialisten klaar om de kinderen of groep te begeleiden.
Osorezu onderscheidt zich door trainingen aan te bieden die zich richten op de ontwikkeling van mentale, sociale en fysieke vaardigheden in plaats van het bestrijden van problemen. Gewerkt wordt aan het leren opkomen voor jezelf, het naar boven halen van je eigen kracht, trainen om jezelf te zijn, overwinnen van angst en lekker veel lol hebben.

Proces
Voorbespreking
Voorafgaand aan de start van een programma is er een gesprek met de ouders.

Plan
Aan de hand van dit gesprek wordt er een plan opgesteld, waarbij Osorezu haar kernwaarden als basis neemt. In dit plan worden de doelen en een globale schets van de manier waarop die doelen bereikt worden vastgelegd.
Gedurende het proces kan het programma worden aangepast om effectiever te zijn en het doel te behalen. Het verloop en de progressie zijn hiervoor leidend.
Tijdens dit proces gaan we aan de slag met de kinderen individueel tijdens 10 bijeenkomsten.

Bespreken
Halverwege het proces wordt u als ouder/verzorger geïnformeerd over de progressie.

Kernwaarden Osorezu

Osorezu werkt binnen het programma met de volgende kernwaarden:
– Samenwerking
– Vertrouwen
– Agressie regulatie
– Opkomen voor jezelf
– Naar boven halen innerlijke kracht
– Werken met normen en waarden
Voorbeelden van leer- en gedragsproblemen:

– Iedereen is tegen mij
– Ik wordt gepest
– Ik durf geen nee te zeggen
– Ik hang graag de clown uit
– Ik lach alles weg

8 momenten en 2 terugkom momenten (totaal 10)
Data:
7, 8 en 9 jarigen: 21, 28 september, 9, 5, 19 en 26 oktober, 2, 9 en 16 november, 7 december en 11 januari.
9 t/m 14 jarigen: 24 september, 1, 8, 22, 29 oktober, 5, 12, 19 november, 10 december en 14 januari.
Tijd: 16.00 uur – 17.00 uur
Kosten: € 120,-
Minimaal 6 deelnemers per groep.

Neem voor meer informatie contact op met Robert, telefoon 06 – 152 76 036.

Een potje “judo” met gorilla’s Bokite en Nasibu in diergaarde Blijdorp?